Nederlands (nl-NL)

Welkom bij het S@TB - "Shop Around The Block" project

Het SHOP AROUND THE BLOCK (S@TB) project heeft als doel om kleine ondernemers te helpen om hun naambekendheid te vergroten, hun verkoop verhogen en hun ondernemersvaardigheden te verbeteren. Wij zullen een online community ontwikkelen waar ondernemers kunnen samenwerken om hun producten en
diensten aan te bieden/ te verkopen aan een breder publiek.

 

 

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.