Nederlands (nl-NL)

Over

Omschrijving en doelstellingen

S@TB is er voor jou! Wij geloven dat wij u kunnen helpen!

Dit project probeert de kloof te dichten tussen de huidige markt, waarin lokale ondernemers het al moeilijk hebben gezien de grotere conglomeraten, die meer kansen leken te hebben in het online winkelgebied, en de winkelstraten die door de huidige economie steeds leger worden.

Bijeenkomsten

Wist-je-dat we elkaar ontmoeten tijdens de looptijd van het project?

Om de beste kwaliteit van de projectresultaten te bereiken, komt het consortium nu en dan, online en face-to-face, bijeen om de projectontwikkeling te monitoren. We ontmoetten elkaar voor het eerst in Brugge (België) in september 2022. We plannen meer vergaderingen en meer plaatsen om te bezoeken. Wilt u meer weten over onze bijeenkomsten? Lees dan snel verder!

Onze resultaten

Dit zijn de resultaten die wij in het S@TB-project ontwikkelen
1
+
Eerste projectresultaat

Noden en tools

Behoefteanalyse (startende) lokale bedrijven, onderzoek ondernemerschap en (regionale) producten en online beschikbare tools/instrumenten.

2
+
Tweede projectresultaat

Hubs communities

Sjabloon voor online ondernemershubs en implementatie van pilots.

3
+
Derde projectresultaat

Haalbaarheidsstudie

Haalbaarheidsstudie voortzetting van toekomstige S@TB aanpak.

Project partners

Ons consortium bestaat uit vijf partners

Stichting Kenniscentrum PRO WORK bevordert de loopbaanontwikkeling van mensen met een (aanzienlijke) afstand tot de arbeidsmarkt, vakmensen en anderen die coaching, training en begeleiding nodig hebben in een breed scala aan sectoren en onderwerpen, nationaal en internationaal. PRO WORK is actief in sectoren als ICT, duurzaamheid, milieu, economie, gezondheidszorg en technologie in verband met sociale werkvoorziening, ondernemerschap, talentontwikkeling van jongeren, werkloosheid en generatiekloven.

Pro Work

Nederland

Een non-profit organisatie. Onze missie is om relevante ervaringen te delen in het onderwijs en de samenleving en bij te dragen aan constante verbetering door middel van innovatieprojecten om leren en verandering te bevorderen. Onze visie beweegt zich in de richting van het creëren van een continu persoonlijk groei ondersteund door de constante zoektocht naar innovatie en samenwerking, het bevorderen van gelijke kansen voor alle mensen.

Fundación Siglo22

Spanje

Future In Perspective Limited heeft uitgebreide ervaring met het maken van innovatief educatief materiaal om de mogelijkheden van digitale media te benutten en de adoptie van nieuwe educatieve benaderingen aan te moedigen. Deze omvatten online leren, mobiel en blended learning, gamification en challenge-based learning in beroeps-, volwassenen- en gemeenschapsonderwijs.

Future in Perspective

Ierland

Het Social Lab Consortium is een consortium opgericht door sociale coöperaties, actief in de regio Apulië sinds 2013. Het consortiuminitiatief kwam voort uit de wens om het werk dat organisaties uit de tertiaire sector al jaren in het lokale gebied uitvoeren, gestructureerd te organiseren. Zij heeft talrijke initiatieven ten uitgevoerd met betrekking tot recreatieve, culturele en sportieve activiteiten voor minderjarigen, met name voor kansarme bevolkingsgroepen.

Consorzio Social Lab

Italië

Een professioneel beroepsopleidingscentrum, biedt training en coaching in 22 sectoren. Het bevorderen van meer en beter ondernemerschap is onze dagelijkse missie. Dit geldt voor onze cursisten voltijdse dagopleiding, die jong en ambitieus zijn en nog steeds werkethiek en ervaring moeten opbouwen. Maar ook voor professionals die zich willen omscholen of bijscholen. Onze doelgroepen profiteren van onze gedifferentieerde didactische aanpak en trainingsmethoden op maat.

Syntra West

België
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.