Nederlands (nl-NL)

Resultaat 1: Behoefteanalyse (startende) lokale bedrijven, onderzoek naar ondernemerschap en naar (regionale) producten en online beschikbare tools/instrumenten.

Wat ontwikkelen we in resultaat 1?

Voor dit resultaat ontwikkelden we een behoefteanalyse met betrekking tot het format dat voor resultaat 2 zal uitgewerkt worden. In activiteit 2 wordt gewerkt aan het opzetten van een online ondernemerhubs community templates (gebasseerd op de behoefteanalyse), waarbij startende (risicovollere) ondernemers online pop-ups creëren met lokale stakeholders. De behoefteanalyse zal resulteren in de online beschikbaarheid van verschillende tools/instrumenten (toolbox) op de S@TB website, om ondernemerschapsvaardigheden aan te moedigen of te versterken.

Hoe is het werk verdeeld?

Dit resultaat bestaat uit drie centrale onderdelen:

  • R1. A| Behoefteanalyse van lokale bestaande en startende ondernemers
  • R1. B | Onderzoek naar richtlijnen/procedures voor het starten van een bedrijf
  • R1. C | Toolbox met bestaande tools/instrumenten omtrent ondernemerschapsvaardigheden. Een gedetailleerde implementatie van dit resultaat met wie verantwoordelijk is voor wat en wat de planning is, wordt hieronder verder uitgewerkt.