Nederlands (nl-NL)

Resultaat 2: oprichten van online ondernemershubs en implementatie van pilots.

Wat ontwikkelen we in dit resultaat?

Deze uitkomst bestaat voornamelijk uit het opzetten van de online ondernemerhubs community templates (gebasseerd op het onderzoek uit resultaat 1), waarin startende (risicovollere) ondernemers samenwerken met lokale stakeholders. Dit onderdeel van het resultaat bestaat uit het ontwikkelen en implementeren van een online ondernemershub community template, waarop de ondernemers hun eigen producten/diensten kunnen aanbieden.

Hoe pakken we het aan?

Om de templates voor de lokale hub communities te voltooien en te onderhouden, zullen lokale bestaande ondernemers deel uitmaken van het partnerschap en worden zij met de nodige ervaring en expertise opgeleid. Ten slotte zal binnen deze uitkomst ook een speciale S@TB website worden gebouwd, om de tools / instrumenten te verspreiden, inclusief alle resultaten (R1/R3), een S@TB handleiding en andere relevante documentatie van de projectactiviteiten. De website zal ook projectinformatie weergeven. Dit resultaat bestaat dus uit drie onderdelen.

  • R2. A | De S@TB website
  • R2. B | Het online communitytemplate voor ondernemershubs
  • R2. C | Implementatie piloten. Een uitgewerkte implementatie van deze uitkomst met wie verantwoordelijk is voor wat en wat de planning is, wordt hieronder beschreven.